ORGANIZATOR

Śląska Szkoła Instruktorska „Iskra” Chorągwi Śląskiej ZHP

MIEJSCE

Baza Hufca Ziemi Cieszyńskiej w Drogomyślu + okolice 🙂

TERMIN

1-8.09.2018 (start 01.09. w godzinach porannych; koniec 08.09. w godzinach dopołudniowych), w tym warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

ODPŁATNOŚĆ

390 zł (instruktorzy Chorągwi Śląskiej 370 zł)

W cenie: noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe i dyplomy, bufet kawowy, program (płatne po zakwalifikowaniu na kurs, najpóźniej do 15.07.2019 na konto Chorągwi Śląskiej)

KOMENDA

hm. Magdalena Górna-Prudel ZOKK – Hufiec Beskidzki – komendantka
phm. Anna Jaworska BOKK – Hufiec Beskidzki
phm. Łukasz Jurkiewicz BOKK – Hufiec Ziemi Gliwickiej
hm. Martyna Kowacka SOKK – Hufiec Ziemi Rybnickiej
phm. Krzysztof Prudel SOKK – Hufiec Beskidzki
hm. Izabela Staszczyszyn SOKK – Hufiec Ziemi Tyskiej
phm. Marta Wojtaszek – Hufiec Ziemi Cieszyńskiej

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • ukończone 18 lat;
  • otwarta próba na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni;
  • opłacone bieżące składki członkowskie;
  • stan zdrowia pozwalający na pełny udział w kursie (m.in. aktywne formy zajęć);
  • terminowa wpłata.

WARUNKI UKOŃCZENIA (CZĘŚCI I)

  • aktywny udział w całym kursie (nie ma możliwości przyjechania na kurs dzień później, wyjechania dzień wcześniej, nocowania poza obozem/w miejscu zamieszkania);
  • wykonanie zadań przed kursem (e-learning; autoprezentacja), które będą dostępne niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji;
  • odpowiednia postawa instruktorska.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 23.06.2019 przez formularz on-line woodbadge_slaska.zgloszenia24.pl

Ilość miejsc na kursie ograniczona do 18 osób.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc komenda podejmie decyzję o przyjęciu na kurs w oparciu o:
– przynależność do Chorągwi Śląskiej (w pierwszej kolejności);
– dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, m.in. kreatywność „listu motywacyjnego”.

Szczegółowe informacje organizacyjne przesłane zostaną zakwalifikowanym uczestnikom kursu drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, do 1.07.2019.

Regulamin kursu: REGULAMIN edycji 2019