Komenda kursu: hm. Magdalena Górna-Prudel (komendantka), phm. Anna Jaworska, phm. Łukasz Jurkiewicz, hm. Martyna Kowacka, phm. Krzysztof Prudel, phm. Marta Wojtaszek, hm. Izabela Staszczyszyn

Komenda kursu: hm. Magdalena Górna-Prudel (komendantka), phm. Łukasz Jurkiewicz, hm. Elżbieta Noga, hm. Janusz Sikorski, hm. Izabela Staszczyszyn, phm. Marta Wojtaszek, hm. Dariusz Zajączkowski

Komenda kursu: hm. Magdalena Górna-Prudel (komendantka), phm. Anna Jaworska, phm. Łukasz Jurkiewicz, phm. Krzysztof Prudel, hm. Janusz Sikorski

Komenda kursu: hm. Magdalena Górna-Prudel (komendantka), phm. Anna Jaworska, phm. Martyna Kowacka, phm. Łukasz Jurkiewicz, hm. Janusz Sikorski