IDEA KURSU

Kurs WOOD BADGE jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Wood Badge w WOSM prowadzonym przez specjalnie przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem.
Za: Regulamin kursów Wood Badge

CELE KURSU

Przygotowanie uczestników do roli świadomego i odpowiedzialnego instruktora ZHP w stopniu podharcmistrza, m.in. poprzez:

  • kształtowanie odpowiedniej postawy instruktorskiej, uświadomienie roli podharcmistrza w ZHP, podkreślenie osobistego przykładu w realizacji misji organizacji;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji próby podharcmistrzowskiej oraz do dalszej służby w organizacji, szczególnie na szczeblu szczepu i hufca;
  • rozwój kompetencji liderskich niezbędnych do kierowania i działania w zespołach instruktorskich;
  • stworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz do budowy i wzmacniania więzi instruktorskich.

DLA KOGO JEST KURS WOOD BADGE?

Kurs „jest dla wszystkich, ale nie jest dla każdego” 🙂
Jeśli jesteś chętny do poszerzania horyzontów, stawiasz na wzajemność oddziaływań, chcesz kurs prawdziwie przeżyć, a nie tylko zaliczyć zadanie, nie boisz się stawiania wyzwań, działania w zastępie i pracy nad sobą – to przeżyj z nami swój Wood Badge!

KURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

  1.  Obozu kursowego trwającego 7 dni. Podczas kursu uczestnicy pracują w zastępach wspieranych przez opiekunów z grona kadry. Część ta kończy się otrzymaniem dyplomu ukończenia kursu podharcmistrzowskiego. Uczestnicy otrzymają także dyplom ukończenia warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich.
  2. „Próby Wodza” – indywidualnej pracy uczestnika w porozumieniu z wybranym instruktorem, której celem jest osobisty rozwój, praca nad konkretną cechą/umiejętnością.
    Zadanie do realizacji na rzecz swojego środowiska harcerskiego ustalane jest podczas obozu kursowego.
  3. Biwaku podsumowującego zadanie indywidualne (do 6 miesięcy od części pierwszej). Termin biwaku ustalimy wspólnie na obozie kursowym w sierpniu. Po biwaku uczestnicy otrzymują symbol i certyfikat ukończenia kursu Wood Badge.